Miestny zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa je kresťanské spoločenstvo pôsobiace v našej obci.

_______________________________________________________________________________________________

Adresa zboru: Rankovce 107/A,  044 45 Rankovce

Bohoslužby prebiehajú pravidelne každú sobotu:

9:30 – 10:45    – biblické štúdium – sobotná škola

11:15 – 12:30   – kázanie z Božieho slova

13:00 – 14:00 – odpoľudňajšia pobožnosť

______________________________________________________________________________________________

Kazateľ: Milan Uhrin

e-mail: muhrin@casd.sk

mobil: +421 905 767 200

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

_______________________________________________________________________________________________

KDE NÁS NÁJDETE V RANKOVCIACH?

GPS súradnice: 48.8010129; 21.4772253